เทศบาลตำบลลำแก่น ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210 : www.lamkaen.go.th
ทดสอบ
1 ดีมาก
2 ดี
3 พอใช้
 

 
:::::::::::::::::::::