สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561