สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) ถนนสายลำรู-ปลายวา หมู่ที่ 1 ตำบลลำแก่น จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต

(ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) ถนนสายลำรู - ปลายวา หมู่ที่ 1 ตำบลลำแก่น จำนวน 2 ช่วง

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,232 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

*** รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2560