อัลบั้มภาพ เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง