อัลบั้มภาพ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตพังงา และบริเวณหน้าชายหาดท้ายเหมือง
* อัลบั้ม *
ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2562
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมกิ
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมกิ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำแก่
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำแก่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

งานป้องกันฯ และงานสวนสาธารณะ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ฉีดน้ำล้
งานป้องกันฯ และงานสวนสาธารณะ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ฉีดน้ำล้
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาเพื่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาเพื่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถว
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561

พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายสัต
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายสัต
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
ตัดต้นไม้กีดขวางเส้นทางสัญจร พื้นที่ข้าง รร.บ้านลำแก่น จากสภ
ตัดต้นไม้กีดขวางเส้นทางสัญจร พื้นที่ข้าง รร.บ้านลำแก่น จากสภ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2561
พนักงานเทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดที่สาธารณะ
พนักงานเทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดที่สาธารณะ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2561
กิจกรรมศูนพัฒนาเด็กชุมชนบ้านน้ำใส สังกัดเทศบาลตำบลลำแก่น
กิจกรรมศูนพัฒนาเด็กชุมชนบ้านน้ำใส สังกัดเทศบาลตำบลลำแก่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับละมุ
ซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับละมุ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 3 (รร. บ้า
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 3 (รร. บ้า
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 2 (ร.ร.พระร
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 2 (ร.ร.พระร
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2561