อัลบั้มภาพ เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
งานป้องกันฯ และงานสวนสาธารณะ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ฉีดน้ำล้
งานป้องกันฯ และงานสวนสาธารณะ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ฉีดน้ำล้
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาเพื่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาเพื่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถว
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายสัต
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนตำบลลำแก่น ร่วมพิธีถวายสัต
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
ตัดต้นไม้กีดขวางเส้นทางสัญจร พื้นที่ข้าง รร.บ้านลำแก่น จากสภ
ตัดต้นไม้กีดขวางเส้นทางสัญจร พื้นที่ข้าง รร.บ้านลำแก่น จากสภ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2561

พนักงานเทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดที่สาธารณะ
พนักงานเทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดที่สาธารณะ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำแก่นร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2561
กิจกรรมศูนพัฒนาเด็กชุมชนบ้านน้ำใส สังกัดเทศบาลตำบลลำแก่น
กิจกรรมศูนพัฒนาเด็กชุมชนบ้านน้ำใส สังกัดเทศบาลตำบลลำแก่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับละมุ
ซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับละมุ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 3 (รร. บ้า
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 3 (รร. บ้า
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 2 (ร.ร.พระร
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 2 (ร.ร.พระร
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ล้างส้วมพร้อทกั รับวันสงกรานต์
ประชาสัมพันธ์ล้างส้วมพร้อทกั รับวันสงกรานต์
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2561