อัลบั้มภาพ พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน
* อัลบั้ม *
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  ก่อนเปิดภา
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ก่อนเปิดภา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวั
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวั
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมช
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมช
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 210 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อ
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
โครงการ “บริหารจัดการขยะชายฝั่ง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันท
โครงการ “บริหารจัดการขยะชายฝั่ง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันท
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กับท
พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กับท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
งานเกษตรเคลื่อนที่
งานเกษตรเคลื่อนที่
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2561

ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลักแก่น
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลักแก่น
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่นรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ป
เทศบาลตำบลลำแก่นรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561
เดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26/06/2561
เดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26/06/2561
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561

กิจกรรมของศพด.ชุมชนบ้านน้ำใส  ของเทศบาลตำบลลำแก่น
กิจกรรมของศพด.ชุมชนบ้านน้ำใส ของเทศบาลตำบลลำแก่น
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมล้างส้วม
กิจกรรมล้างส้วม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 254 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำป
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำป
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2561
วันเทศบาล ประจำปี 2561
วันเทศบาล ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2561