อัลบั้มภาพ กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
* อัลบั้ม *
กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ (เท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ (เท
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2561
กิจกรรมเดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสต
กิจกรรมเดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 185 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
พิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลลำแ
พิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลลำแ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  ก่อนเปิดภา
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ก่อนเปิดภา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวั
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวั
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมช
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมช
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 229 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อ
เทศบาลตำบลลำแก่น ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561

โครงการ “บริหารจัดการขยะชายฝั่ง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันท
โครงการ “บริหารจัดการขยะชายฝั่ง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันท
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 157 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2561
พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กับท
พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กับท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
งานเกษตรเคลื่อนที่
งานเกษตรเคลื่อนที่
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลักแก่น
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลักแก่น
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2561

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
เทศบาลตำบลลำแก่นรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ป
เทศบาลตำบลลำแก่นรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2561
เดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26/06/2561
เดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26/06/2561
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมของศพด.ชุมชนบ้านน้ำใส  ของเทศบาลตำบลลำแก่น
กิจกรรมของศพด.ชุมชนบ้านน้ำใส ของเทศบาลตำบลลำแก่น
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561